Οι κωδικοί των αδειών οδήγησης και η σημασία τους.

Οι άδειες οδήγησης πολλές φορές συνοδεύονται από διάφορους κωδικούς στο πεδίο των παρατηρήσεων. Σε αυτό το άρθρο θα μιλήσουμε για τις κατηγορίες των κωδικών και την σημασία τους.

Η πρώτη κατηγορία είναι οι κωδικοί οι οποίοι απευθύνονται στον οδηγό και του θέτουν κάποιους περιορισμούς. Αυτοί οι περιορισμοί συνήθως είναι ιατρικής φύσεως. Πάμε να τους δούμε:

01. Διόρθωση και/ή προστασία της όρασης
01.01. Γυαλιά
01.02. Φακός(οί) επαφής
01.05. Κάλυπτρο ματιού
01.06. Γυαλιά ή φακοί επαφής
01.07. Ειδικό οπτικό βοήθημα
02. Ακουστική συσκευή/επικοινωνιακό βοήθημα
03. Κινητική πρόθεση/νάρθηκας άκρων
03.01. Κινητική πρόθεση/νάρθηκας άνω άκρου
03.02. Κινητική πρόθεση/νάρθηκας κάτω άκρου

Η επόμενη κατηγορία κωδικών απευθύνονται στο όχημα που θα πρέπει να οδηγεί ο οδηγός και συνήθως έχουν να κάνουν με ειδικές προσαρμογές που θα πρέπει να φέρει. Πάμε να τους δούμε:

10. Τροποποιημένο κιβώτιο ταχυτήτων
0.02. Αυτόματη επιλογή της σχέσης μετάδοσης
10.04. Διάταξη ελέγχου προσαρμοσμένης μετάδοσης
15. Τροποποιημένος συμπλέκτης
15.01. Προσαρμοσμένο ποδόπληκτρο συμπλέκτη
15.02. Χειροκίνητος συμπλέκτης
15.03. Αυτόματος συμπλέκτης
15.04. Μέτρα αποφυγής της παρεμπόδισης ή της λειτουργίας του ποδόπληκτρου συμπλέκτη
20. Τροποποιημένα συστήματα πέδησης
20.01. Προσαρμοσμένο ποδόπληκτρο συμπλέκτη
20.03. Ποδόπληκτρο πέδησης κατάλληλο για το αριστερό πόδι
20.04. Συρόμενο ποδόπληκτρο πέδησης
20.05. Ποδόπληκτρο πέδησης μεταβλητής κλίσης
20.06. Χειροκίνητη πέδηση
20.07. Λειτουργία της πέδης με μέγιστη δύναμη … N (Η δύναμη αυτή καταδεικνύει την ικανότητα του
οδηγού να λειτουργεί το σύστημα) (π.χ.: “20.07(300N)”)
20.09. Προσαρμοσμένη πέδηση στάθμευσης
20.12. Μέτρα αποφυγής της παρεμπόδισης ή της λειτουργίας του ποδόπληκτρου πέδησης
20.13. Λειτουργία της πέδησης με το γόνατο
20.14. Λειτουργία του συστήματος πέδησης με την υποβοήθηση εξωτερικής δύναμης
25. Τροποποιημένο σύστημα επιτάχυνσης
25.01. Προσαρμοσμένο ποδόπληκτρο επιταχυντή
25.03. Ποδόπληκτρο επιταχυντή μεταβλητής κλίσης
25.04. Χειροκίνητος επιταχυντής
25.05. Λειτουργία του επιταχυντή με το γόνατο
25.06. Ενεργοποίηση του επιταχυντή με την υποβοήθηση εξωτερικής δύναμης
25.08. Ποδόπληκτρο επιταχυντή στα αριστερά
25.09. Μέτρα αποφυγής της παρεμπόδισης ή της λειτουργίας του ποδόπληκτρου του επιταχυντή
31. Προσαρμογές ποδοπλήκτρων και διασφαλίσεις ποδοπλήκτρων
31.01. Πρόσθετα παράλληλα ποδόπληκτρα
31.02. Ποδόπληκτρα στο ίδιο (ή σχεδόν το ίδιο) επίπεδο
31.03. Μέτρα για την αποφυγή της παρεμπόδισης ή της λειτουργίας του επιταχυντή και της πέδησης όταν ο χειρισμός των ποδόπληκτρων δεν γίνεται με το πόδι
31.04. Υπερυψωμένο δάπεδο
32. Συνδυασμένα συστήματα πέδησης και επιτάχυνσης
32.01. Συνδυασμένο σύστημα επιταχυντή και πέδησης πορείας που λειτουργεί με το ένα χέρι
32.02. Λειτουργία συνδυασμένου συστήματος επιταχυντή και πέδησης πορείας με εξωτερική δύναμη
33. Συνδυασμένα συστήματα πέδησης, επιτάχυνσης και διεύθυνσης
33.01. Λειτουργία συνδυασμένου συστήματος επιταχυντή, πέδησης πορείας και διεύθυνσης με άσκηση εξωτερικής δύναμης με το ένα χέρι
33.02. Λειτουργία συνδυασμένου συστήματος επιταχυντή, πέδησης πορείας και διεύθυνσης με άσκηση εξωτερικής δύναμης με τα δύο χέρια
35. Τροποποιημένη διάταξη χειριστηρίων (διακόπτες φώτων, εκτοξευτής ύδατος/υαλοκαθαριστήρας, ηχητικό όργανο, δείκτες διεύθυνσης κ.λπ.)
35.02. Λειτουργία χειριστηρίων χωρίς άφεση του τ τιμονιού
35.03. Λειτουργία χειριστηρίων χωρίς άφεση του τιμονιού με το αριστερό χέρι 35.04. Λειτουργία χειριστηρίων χωρίς άφεση του τιμονιού με το δεξί χέρι
35.05. Λειτουργία χειριστηρίων χωρίς άφεση του τιμονιού και των μηχανισμών επιτάχυνσης και πέδησης
40. Τροποποιημένο σύστημα διεύθυνσης
40.01. Σύστημα διεύθυνσης με μέγιστη ισχύ λειτουργίας … N (Η δύναμη αυτή καταδεικνύει την ικανότητα του οδηγού να λειτουργεί το σύστημα) (π.χ. “40.01 (140N)”)
40.05. Προσαρμοσμένο τιμόνι (φαρδύτερη/ παχύτερη διατομή τιμονιού, μειωμένη διάμετρος κ.λπ.)
40.06. Προσαρμοσμένη θέση του τιμονιού
40.09. Λειτουργία τιμονιού με το πόδι
40.11. Διάταξη υποβοήθησης στο τιμόνι
40.14. Προσαρμοσμένο σύστημα διεύθυνσης εναλλασσόμενης λειτουργίας με ένα χέρι/έναν βραχίονα
40.15. Προσαρμοσμένο σύστημα διεύθυνσης εναλλασσόμενης λειτουργίας με δύο χέρια/δύο βραχίονες
42. Τροποποιημένες διατάξεις οπίσθιας/πλευρικής ορατότητας
42.01. Προσαρμοσμένη διάταξη οπίσθιας ορατότητας
42.03. Πρόσθετη εσωτερική διάταξη πλευρικής ορατότητας
42.05. Διάταξη ορατότητας τυφλού σημείου
43. Θέση καθίσματος οδηγού
43.01. Κάθισμα οδηγού σε ύψος που επιτρέπει κανονική ορατότητα και σε κανονική απόσταση από το τιμόνι και τα ποδόπληκτρα
43.02. Κάθισμα οδηγού προσαρμοσμένο στη σωματική διαμόρφωση του οδηγού
43.03. Κάθισμα οδηγού με πλάγιο υποστήριγμα για καλή ευστάθεια
43.04. Κάθισμα οδηγού με βραχίονες
43.06. Προσαρμογή της ζώνης ασφαλείας
43.07. Τύπος ζώνης ασφαλείας με υποστήριγμα για καλή ευστάθεια
44. Τροποποιήσεις μοτοσικλετών (υποχρεωτική η χρήση υπό κωδικού)
44.01. Με μία πέδη μόνο
44.02. Προσαρμοσμένη πέδη εμπρόσθιου τροχού
44.03. Προσαρμοσμένη πέδη οπίσθιου τροχού
44.04. Προσαρμοσμένος επιταχυντής
44.08. Ύψος καθίσματος που επιτρέπει στον οδηγό, στη στάση καθήμενου, να έχει ταυτόχρονα και τα δύο πόδια στο οδόστρωμα και να ισορροπεί τη μοτοσικλέτα κατά την ακινητοποίηση και τη στάση
44.09. Μέγιστη ασκούμενη δύναμη στην πέδη του εμπρόσθιου τροχού … N (Η δύναμη αυτή καταδεικνύει την ικανότητα του οδηγού να λειτουργεί το σύστημα) (για παράδειγμα “44.09 (140N)”)
44.10. Μέγιστη ασκούμενη δύναμη στην πέδη του οπίσθιου τροχού … N (Η δύναμη αυτή καταδεικνύει την ικανότητα του οδηγού να λειτουργεί το σύστημα) (για παράδειγμα “44.10 (240N)”)
44.11. Προσαρμοσμένο στήριγμα ποδιών
44.12. Προσαρμοσμένη χειρολαβή
45. Μοτοσικλέτα με κάνιστρο (side-car) μόνο
46. Τρίκυκλα μόνον
47. Ισχύει για τα οχήματα με περισσότερους από δύο τροχούς που δεν απαιτούν ισορροπία από τον οδηγό για την εκκίνηση, την ακινητοποίηση και τη στάση
50. Ισχύει για ειδικό όχημα/αριθμό πλαισίου (αναγνωριστικός αριθμός οχήματος, VIN) Χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τους κωδικούς 01 έως 44 για περαιτέρω εξειδίκευση: αριστερά, δεξιά, χέρι, πόδι, μέσον, βραχίονας, αντίχειρας

Η επόμενη κατηγορία κωδικών θέτει περιορισμούς χρήσης του οχήματος στους οδηγούς:

61. Οδήγηση μόνον την ημέρα (π.χ.: μία ώρα μετά την ανατολή του ηλίου και μία ώρα πριν τη δύση του ηλίου)
62. Οδήγηση μόνον εντός ακτίνας … k m από τον τόπο κατοικίας του κατόχου της αδείας ή μόνον εντός της πόλης/της περιφέρειας
63. Οδήγηση χωρίς επιβάτες
64. Οδήγηση μόνον με μέγιστη ταχύτητα έως … k m/h
65. Οδήγηση επιτρεπόμενη μόνον συνοδεία κατόχου αδείας οδήγησης τουλάχιστον της ίδιας κατηγορίας
66. Χωρίς ρυμουλκούμενο
67. Απαγόρευση οδήγησης σε αυτοκινητόδρομο
68. Απαγόρευση κατανάλωσης οινοπνευματωδών
69. Οδήγηση μόνον με οχήματα εξοπλισμένα με σύστημα ακινητοποίησης του οχήματος σε περίπτωση υψηλής αλκοολαιμίας του οδηγού σύμφωνα με το πρότυπο EN 50436. Η ένδειξη της ημερομηνίας λήξης είναι προαιρετική (π.χ. “69” ή “69(01.01.2016)”).
Οι κωδικού που θα δούμε παρακάτω έχουν να κάνουν με θέματα διοικητικής φύσης:
70. Αλλαγή της αδείας αριθ. … που εκδόθηκε από … (διακριτικό σήμα ΕΕ/ΟΗΕ για τρίτη χώρα· π.χ. “70.0123456789. NL”)
71. Αντίγραφο της αδείας αριθ. … (διακριτικό σήμα ΕΕ/ ΟΗΕ για τρίτη χώρα· π.χ. “71.987654321.NL”)
73. Ισχύει για τα οχήματα της κατηγορίας Β μηχανοκίνητου τετρακύκλου τύπου (Β1) 78. Ισχύει για οχήματα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
79. […] Ισχύει για τα οχήματα που πληρούν τις προδιαγραφές εντός αγκύλης, για την εφαρμογή των άρθρων 6, 9, 18 και 19 του διατάγματος αυτού
79.01. Ισχύει για δίκυκλα οχήματα με ή χωρίς κάνιστρο
79.02. Ισχύει για τα τρίκυκλα ή ελαφρά τετράκυκλα τύπου οχήματα της κατηγορίας AM 79.03. Ισχύει για τα τρίκυκλα
79.04. Ισχύει για τα τρίκυκλα που είναι συνδυασμένα με ρυμουλκούμενο μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας έως 750 k g
79.05. Μοτοσικλέτα της κατηγορίας A1 με λόγο ισχύος/ βάρους άνω του 0,1 k W/k g
79.06. Όχημα της κατηγορίας BE, εφόσον η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του ρυμουλκούμενου υπερβαίνει τα 3.500 k g 80. Ισχύει για τους κατόχους άδειας οδήγησης οχήματος της κατηγορίας A τρίκυκλου τύπου μηχανοκίνητου, ηλικίας κάτω των 24 ετών
81. Ισχύει για τους κατόχους άδειας οδήγησης οχήματος της κατηγορίας A δίκυκλου τύπου μοτοσικλέτας, ηλικίας κάτω των 21 ετών
95. Οδηγός, κάτοχος ΠΕΙ, ο οποίος πληροί την υποχρέωση επαγγελματικής ικανότητας που προβλέπεται στο Π.Δ. 74/2008 (Οδηγία 2003/59/ΕΚ) μέχρι την … (π.χ.: “95(01.01.12”)) 96. Οχήματα της κατηγορίας B συνδυασμένα με ρυμουλκούμενο μέγιστης επιτρεπόμενης μάζας άνω των 750 k g, εφόσον η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνδυασμού υπερβαίνει τα 3.500 k g αλλά όχι τα 4.250 k g 97. Δεν επιτρέπεται η οδήγηση οχήματος της κατηγορίας C1 το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου, της 20ης Δεκεμβρίου 1985, σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών (ΕΕ L 370 της 31.12.1985, σ. 8)».

Οι κωδικοί αριθμοί από 100 και πάνω είναι εθνικοί αριθμοί, τίθενται στις άδειες οδήγησης που χορηγούν ή μετατρέπουν οι ελληνικές υπηρεσίες και ισχύουν μόνο επί ελληνικού εδάφους. Οι εθνικοί κωδικοί αριθμοί είναι οι εξής:

103. Ο κάτοχος της άδειας είναι μονόφθαλμος
105. Ο κάτοχος της άδειας είναι κωφάλαλος
106. Υπάρχει περιορισμός στην επέκταση της άδειας σε κατηγορίες της ΟΜΑΔΑΣ 2 για ιατρικούς λόγους.
107. Υπάρχει χρονικός περιορισμός στη διοικητική ισχύ των κατηγοριών της άδειας, για ιατρικούς λόγους.
110. Η άδεια προέρχεται από μετατροπή άδειας, η οποία χορηγήθηκε από Στρατιωτική Υπηρεσία ή Υπηρεσία των Σωμάτων Ασφαλείας.
113. Η κατηγορία Β ισχύει και για οδήγηση ΕΔΧ αυτοκινήτου. Ο κωδικός αυτός καταργείται από 19 Ιανουαρίου 2013.
114. Δεν επιτρέπεται η οδήγηση λεωφορείων (κατηγορίες D1, DΙΕ, D, DΕ) σε ακτίνα μεγαλύτερη των 50 Κm από την έδρα του οχήματος. Ο κωδικός αυτός καταργήθηκε από 10 Σεπτεμβρίου 2008 (Π. Δ. 74/2008, άρθρο 12, παράγραφος 2). Εφόσον όμως, έχει τεθεί σε άδεια οδήγησης των παραπάνω κατηγοριών, οι οποίες χορηγήθηκαν πριν από τις 10 Σεπτεμβρίου 2008, εξακολουθεί να μεταφέρεται σε κάθε έντυπο άδειας του Παραρτήματος I, του διατάγματος αυτού, το οποίο έντυπο εκδίδεται σε αντικατάσταση του παλαιού εντύπου, για οποιονδήποτε λόγο, μέχρις ότου, ο κάτοχος της άδειας αποκτήσει την υπηρεσία των 12 μηνών οδήγησης οπότε και διαγράφεται ο συγκεκριμένος κωδικός.
116. Η άδεια χορηγείται με περιορισμό του αριθμού των κατηγοριών προηγούμενης άδειας.
120. Απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας, η οποία προϋποθέτει την κατοχή άδειας οδήγησης των κατηγοριών C, D, CE και DE. Ο κωδικός αυτός καταργείται από 10 Σεπτεμβρίου 2014 (Οδηγία2003/59/ΕΚ).
171. Πρώτο αντίγραφο της άδειας λόγω απώλειας (με οποιονδήποτε τρόπο).
271. Δεύτερο αντίγραφο της άδειας λόγω απώλειας (με οποιονδήποτε τρόπο).
371. Τρίτο αντίγραφο της άδειας λόγω απώλειας (με οποιονδήποτε τρόπο), κοκ