Αντικατάσταση της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου οδηγού, λόγω φθοράς, απώλειας ή κλοπής.

Στην περίπτωση απώλειας ή κλοπής της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ο κάτοχος της κάρτας θα πρέπει να το δηλώσει στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή και να υποβάλλει αίτηση για την αντικατάσταση της, εντός 7 ημερολογιακών ημερών από το συμβάν . Σε περίπτωση που ο οδηγός βρίσκεται εκτός Ελλάδος, η κλοπή της κάρτας θα πρέπει να δηλωθεί στην Αστυνομία του κράτους που συνέβη το γεγονός.

Σε περίπτωση που βρεθεί η κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, ο κάτοχός της δεσμεύεται να την παραδώσει στη ΝΥΜΕ, αφού έχει προηγηθεί τηλεφόρτωση των δεδομένων της.

Η ισχύς της νέας κάρτας ψηφιακού ταχογράφου οδηγού παραμένει ίδια με την ισχύ της προς αντικατάσταση κάρτας.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά: Dolor Sit Amet

Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου και βεβαίωση εγγραφής (για πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε.) ή άδεια παραμονής (για πολίτες από κράτος μη μέλος της Ε.Ε.).

Φωτοτυπία της άδειας οδήγησης.

Ψηφιοποιημένη φωτογραφία σε αποθηκευτικό μέσο (CD, DVD, Flash Memory).

Ψηφιοποιημένη υπογραφή σε αποθηκευτικό μέσο (CD, DVD, Flash Memory).

Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής.

Α.Φ.Μ. (μόνο ο αριθμός όχι κάποιο άλλο έγγραφο).

Σε περίπτωση κλοπής απαιτείται επιπλέον επικυρωμένο αντίγραφο της δήλωσης κλοπής

Σε περίπτωση αντικατάστασης λόγω βλάβης, φθοράς, αλλαγής στοιχείων, ανταλλαγής, απαιτείται επιπλέον η υφιστάμενη κάρτα.

Απαραίτητα Παράβολα:Dolor Sit Amet

1 Παράβολο Κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού (σε περίπτωση 1ης αντικατάστασης), αξίας 150€.

1 Παράβολο Κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού (2ης αντικατάστασης λόγω απώλειας), αξίας 300€.

Το αρχείο της ψηφιοποιημένης φωτογραφίας θα πρέπει να είναι μορφότυπου xxxxxF.jpg ή xxxxxF.png, όπου xxxxx θα είναι το επώνυμο του ενδιαφερομένου σε λατινικούς χαρακτήρες, μέγιστου μεγέθους ως 5ΜΒ, ελάχιστο μέγεθος εικόνας 1200Χ800 pixels ή άλλου μεγέθους πάντα σε αναλογία 6:4.

Το αρχείο της ψηφιοποιημένης υπογραφής θα είναι μορφότυπου xxxxxΥ.jpg ή xxxxxΥ.png, όπου xxxxx το επώνυμο του ενδιαφερομένου σε λατινικούς χαρακτήρες, μέγιστου μεγέθους ως 5ΜΒ, ελάχιστο μέγεθος εικόνας 280Χ700 pixels ή άλλου μεγέθους πάντα σε αναλογία 2:5.

Τα παράβολα μπορείτε να τα εκτυπώσετε μέσω της επίσημης σελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων είτε χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet είτε χωρίς αυτούς. Στη συνέχεια πρέπει να τα πληρώσετε μέσω τράπεζας ή μέσω των ελληνικών ταχυδρομείων και τέλος να τα τυπώσετε και να μας τα προσκομίσετε.

Για την αποφυγή σφαλμάτων αναλαμβάνουμε την έκδοση των παραβόλων για εσάς χωρίς κάποια επιβάρυνση.

Αναλαμβάνουμε την πληρωμή των παραβόλων για να αποφύγετε την ταλαιπωρία στις ουρές των τραπεζών χωρίς κάποια επιπλέον επιβάρυνση για εσάς.