Εθνικός Κωδικός 121:

Οδήγηση μοτοσικλέτας 125 κ. εκ. με άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.

Περιορισμοί της άδειας:

 • Προορίζεται για χρήση εντός της ελληνικής επικράτειας.
 • Η μοτοσικλέτα πρέπει να είναι μέχρι 125 κ. εκ..

Προϋποθέσεις για την απόκτηση της:

 • Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει στην κυριότητα του την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου (Κατηγορίας Β) για τουλάχιστον 6 έτη.
 • Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τα 27 έτη.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • 2 φωτογραφίες διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής. Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός, πρέπει να έχει άδεια παραμονής για 6 συνεχής μήνες ή εάν είναι Ευρωπαίος πολίτης, πρέπει να έχει στην κατοχή του, την κάρτα Ευρωπαίου πολίτη τουλάχιστον για 3 μήνες.
 • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
 • Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου.
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου.
 • Α.Φ.Μ. (μόνο ο αριθμός όχι κάποιο άλλο έγγραφο).

Απαραίτητα παράβολα:

 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.
 • Τα παράβολα μπορείτε να τα εκτυπώσετε μέσω της επίσημης σελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων είτε χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet είτε χωρίς αυτούς. Στη συνέχεια πρέπει να τα πληρώσετε μέσω τράπεζας ή μέσω των ελληνικών ταχυδρομείων και τέλος να τα τυπώσετε και να μας τα προσκομίσετε.
 • Για την αποφυγή σφαλμάτων αναλαμβάνουμε την έκδοση των παραβόλων για εσάς χωρίς κάποια επιβάρυνση.
 • Αναλαμβάνουμε την πληρωμή των παραβόλων για να αποφύγετε την ταλαιπωρία στις ουρές των τραπεζών χωρίς κάποια επιπλέον επιβάρυνση για εσάς.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα:

Πρακτικά Μαθήματα:

5 διδακτικές ώρες