Ανανέωση Ειδικής άδειας Ταξί Ε.Δ.Χ.:

Προϋποθέσεις για την απόκτηση της:

 • Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του Δημόσιου Τομέα σύμφωνα με το Ν.1256/1982 ( ΦΕΚ 65 Α΄ ), όπως ισχύει κάθε φορά.
 • Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο ή από το Δημόσιο.
 • Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα: συγκρότηση ή ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξη, κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφία, πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων, δωροδοκία, ανθρωποκτονία με πρόθεση, ληστεία, αρπαγή, βιασμό, κατάχρηση σε ασέλγεια, αποπλάνηση παιδιών, διευκόλυνση ακολασίας άλλων, πορνογραφία ανηλίκων, μαστροπεία, εκμετάλλευση πόρνης, σωματεμπορία, ασέλγεια σε ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπή, υπεξαίρεση, εκβίαση, απάτη, απιστία, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορία και χρήση ναρκωτικών, παράβαση των διατάξεων του νόμου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών, λιποταξίας, ανυποταξίας και παράνομης απασχόλησης εργαζομένων.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • 3 φωτογραφίες διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής όπου χρειάζεται.
 • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης.
 • Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση M72 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου.
 • Α.Φ.Μ. (μόνο ο αριθμός όχι κάποιο άλλο έγγραφο).
 • Φωτοτυπία ειδικής άδειας Ε.Δ.Χ.
 • Γνωμάτευση παθολόγου για την ικανότητα προς οδήγηση.
 • Γνωμάτευση οφθαλμίατρου για την ικανότητα προς οδήγηση.
 • Γνωμάτευση ψυχίατρου για την ικανότητα προς οδήγηση.

Απαραίτητα παράβολα:

 • 1 παράβολο των 50 ευρώ Ανανέωση Ειδικής Άδειας Οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.
 • Αν έχει παρέλθει εξάμηνο από τη λήξη της ισχύος της, απαιτείται Αποδεικτικό πληρωμής 250,00€.
 • Αν έχει παρέλθει πενταετία από τη λήξη της ισχύος της ανανεώνεται κατόπιν εξετάσεων (με τα δικαιολογητικά της αρχικής χορήγησης).
 • Τα παράβολα μπορείτε να τα εκτυπώσετε μέσω της επίσημης σελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων είτε χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet είτε χωρίς αυτούς. Στη συνέχεια πρέπει να τα πληρώσετε μέσω τράπεζας ή μέσω των ελληνικών ταχυδρομείων και τέλος να τα τυπώσετε και να μας τα προσκομίσετε.
 • Για την αποφυγή σφαλμάτων αναλαμβάνουμε την έκδοση των παραβόλων για εσάς χωρίς κάποια επιβάρυνση.
 • Αναλαμβάνουμε την πληρωμή των παραβόλων για να αποφύγετε την ταλαιπωρία στις ουρές των τραπεζών χωρίς κάποια επιπλέον επιβάρυνση για εσάς.
 • Ο ενδιαφερόμενος πρέπει με το βιβλιάριο του, τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α., τις εξετάσεις και 2 εκ τω τεσσάρων φωτογραφιών, να πάει σε έναν οφθαλμίατρο και σε ένα παθολόγο οι οποίοι θα κρίνουν εάν είναι κατάλληλος-η για οδήγηση οχημάτων.