Μεταβίβαση οχήματών:

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Χρειάζεται να υπάρχουν και του αγοραστή αλλά και του πωλητή.

Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

Μαζί πρέπει να υπάρχει και μια φωτοτυπία της.

Άρση παρακράτησης από την αντιπροσωπία.

Στην περίπτωση που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας στο πεδίο παρατηρήσεις η φράση ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ.

Βεβαίωση αποπληρωμής τελών κυκλοφορίας.

Αυτό το έγγραφο το παίρνουμε από την ΔΟΥ και πρέπει να είναι θεωρημένο, ο ιδιοκτήτης πρέπει να έχει αποπληρώσει όλα τα τέλη κυκλοφορίας από την περίοδο που είχε στην κυριότητα του το όχημα.

Δελτίο Κ.Τ.Ε.Ο. εφόσον το όχημα πρέπει να ελεγχθεί.

Εάν το όχημα είναι 4 ετών και παλαιότερο πρέπει να προσκομισθεί το ΚΤΕΟ που είναι σε ισχύ.

Παράβολο μεταβίβασης αποπληρωμένο.

Το κόστος του παραβόλου κυμαίνεται με τα κυβικά του οχήματος. Πρέπει να αποπληρωθεί στους λογαριασμούς της περιφέρειας και πρέπει στην αιτιολογία να αναγράφεται το αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος. Αυτό γίνετε είτε ηλεκτρονικά είτε με μετρητα σε κάποια τράπεζα.

Αίτηση μεταβίβασης του πωλητή.

Να έχε συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να έχει κάνει γνήσιο υπογραφής από κάποια δημόσια υπηρεσία

Εξουσιοδότηση πωλήτη και αγοραστή.

Να έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να είναι θεωρημένες για τα γνήσια της υπογραφής από κάποια δημόσια υπηρεσία.

Συμβεβλημένες τράπεζες και λογαριασμοί περιφέρειας Αττικής:

Alpha bank

GR25 0140 1100 1100 0200 1000 026

Eurobank

GR53 0260 0160 0001 2020 0349 401

Εθνική Τράπεζα

GR69 0110 1820 0000 1825 4500 715

Τράπεζα Πειραιώς

GR65 0172 1370 0051 3703 6037 737

Προσοχή!

Στην αιτιολογία του παραβόλου θα πρέπει αναγκαστικά να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος

Παράβολο αυτοκινήτου:

Έως 400 κυβ. εκ.:

105 €

Από 401 έως 800 κυβ. εκ.:

120 €

Από 801 έως 1300 κυβ. εκ.:

135 €

Από 1301 έως 1600 κυβ. εκ.:

165 €

Από 1601 έως 1900 κυβ. εκ.:

195 €

Από 1901 έως 2500 κυβ. εκ.:

220 €

Από 2501 και άνω κυβ. εκ.:

280 €

Παράβολο μοτοσικλετας:

Έως 400 κυβ. εκ.:

39 €

Από 401 έως 800 κυβ. εκ.:

54 €

Από 801 έως 1300 κυβ. εκ.:

69 €

Από 1301 έως 1600 κυβ. εκ.:

99 €

Από 1601 έως 1900 κυβ. εκ.:

129 €

Από 1901 έως 2500 κυβ. εκ.:

154 €

Από 2501 και άνω κυβ. εκ.:

214 €