Αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπήςDolor Sit Amet

Μπορεί να συμβεί στον καθένα να χάσει ή ακόμα να του κλέψουν την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας του, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει με πρόστιμο σε τυχόν έλεγχο της τροχαίας. Δεν χρειάζεται πανικός.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.

Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, σε περίπτωση φθοράς.

Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση τύπου Μ09, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου

Σε περίπτωση απώλειας πρέπει να προσκομισθεί το χαρτί της δήλωσης από την αστυνομία και το γνήσιο και ένα φωτοαντίγραφο.