Άδεια Οδήγησης Αυτοκινήτου Β+Ε:

Περιορισμοί της άδειας:

 • Σύνολα συζευγμένων οχημάτων, που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας Β και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, όταν η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του ρυμουλκουμένου ή του ημιρυμουλκουμένου δεν υπερβαίνει τα 3.500 kg (ενώ υπερβαίνει τα 750 kg).
 • Μπορείτε να οδηγήσετε ένα όχημα το οποίο διαθέτει 9 θέσεις μαζί με την θέση του οδηγού.
 • Η άδεια έχει ισχύ για 15 έτη. Μετά χρειάζεται ανανέωση.

Προϋποθέσεις για την απόκτηση της:

 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
 • Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός να έχει άδεια παραμονής για 6 συνεχής μήνες ή εάν είναι Ευρωπαίος πολίτης να έχει στην κατοχή του κάρτα Ευρωπαίου πολίτη για 3 μήνες.
 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει άδεια οδήγησης κατηγορίας Β.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • 2 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου.
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδεια παραμονής όπου χρειάζεται.
 • Φωτοτυπία της άδειας οδήγησης.
 • Α.Φ.Μ. (μόνο ο αριθμός όχι κάποιο άλλο έγγραφο).

Απαραίτητα παράβολα:

 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.
 • 1 Παράβολο Εξέταση Προσόντων Και Συμπεριφοράς αξίας 15€.
 • 1 Παράβολο Επέκτασης κατηγορίας από Β σε κατηγορία ΒΕ αξίας 108,15€.
 • Τα παράβολα μπορείτε να τα εκτυπώσετε μέσω της επίσημης σελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων είτε χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet είτε χωρίς αυτούς. Στη συνέχεια πρέπει να τα πληρώσετε μέσω τράπεζας ή μέσω των ελληνικών ταχυδρομείων και τέλος να τα τυπώσετε και να μας τα προσκομίσετε.
 • Για την αποφυγή σφαλμάτων αναλαμβάνουμε την έκδοση των παραβόλων για εσάς χωρίς κάποια επιβάρυνση.
 • Αναλαμβάνουμε την πληρωμή των παραβόλων για να αποφύγετε την ταλαιπωρία στις ουρές των τραπεζών χωρίς κάποια επιπλέον επιβάρυνση για εσάς.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα:

 • Πρακτικά μαθήματα:
  7 διδακτικές ώρες οδήγησης και προετοιμασίας για τις εξετάσεις. Οδήγηση εντός κατοικημένων περιοχών, σε κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας, σε βουνό και σε αυτοκινητόδρομο και πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων δοκιμασιών για απόκτηση εμπειρίας και άνεσης με αυτές.
 • Πρακτικά μαθήματα:
  Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45 λεπτά.