Αντίγραφο άδειας οδήγησης λόγω κλοπής ή φθοράς:

Προϋποθέσεις για την απόκτηση της:

Πολύ συχνά συναντούμε υποθέσεις όπου οι άδειες οδήγησης μπορεί να έχουν καταστραφεί, χαθεί ή ακόμα και να έχουν κλαπεί.
Σε όλους μας μπορεί να τύχει. Δε χρειάζεται πανικός . Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί είναι η εξής:

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • 2 φωτογραφίες διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής. Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός, πρέπει να έχει άδεια παραμονής για 6 συνεχής μήνες ή εάν είναι Ευρωπαίος πολίτης, πρέπει να έχει στην κατοχή του, την κάρτα Ευρωπαίου πολίτη τουλάχιστον για 3 μήνες.
 • Βεβαίωση της απώλειας ή της κλοπής από την Αστυνομία.
 • Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση τύπου Μ70, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου.
 • Α.Φ.Μ. (μόνο ο αριθμός όχι κάποιο άλλο έγγραφο).
 • Αίτηση Εκτύπωσης Νέας Άδειας Οδήγησης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου.

Απαραίτητα παράβολα:

 • 1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€
 • 1 Παράβολο Κλοπής απώλειας άδειας οδήγηση αξίας 30€. Δεν χρειάζεται εάν στην δήλωση κλοπής από την αστυνομία αναγράφεται ότι εκλάπη μέσα από το όχημα,
 • 1 Χαρτόσημο αντιγράφου Άδειας Οδήγησης αξίας 9,02€.
 • Τα παράβολα μπορείτε να τα εκτυπώσετε μέσω της επίσημης σελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων είτε χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet είτε χωρίς αυτούς. Στη συνέχεια πρέπει να τα πληρώσετε μέσω τράπεζας ή μέσω των ελληνικών ταχυδρομείων και τέλος να τα τυπώσετε και να μας τα προσκομίσετε.
 • Για την αποφυγή σφαλμάτων αναλαμβάνουμε την έκδοση των παραβόλων για εσάς χωρίς κάποια επιβάρυνση.
 • Αναλαμβάνουμε την πληρωμή των παραβόλων για να αποφύγετε την ταλαιπωρία στις ουρές των τραπεζών χωρίς κάποια επιπλέον επιβάρυνση για εσάς.