Αρχική έκδοση ψηφιακού ταχογράφου

Τι είναι ο ψηφιακός ταχογράφος:

Από το 2006 και μετά όλα τα νέα φορτηγά και λεωφορεία που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή ένωση είναι υποχρεωτικά εξοπλισμένα με ψηφιακό ταχογράφο. Η κάρτα οδηγού του ψηφιακού ταχογράφου, ή έξυπνη κάρτα, είναι απαραίτητη ώστε να μπορεί ο οδηγός να χειριστεί το όχημα. Ο ψηφιακός ταχογράφος αποτελείται από τη μονάδα οχήματος και τον μετρητή ταχύτητας.

Πως λειτουργεί ο ψηφιακός ταχογράφος:

Με την είσοδο στο όχημα, ο οδηγός εισάγει την έξυπνη κάρτα ψηφιακού ταχογράφου στην μονάδα οχήματος. Ο ψηφιακός ταχογράφος καταγράφει και αποθηκεύει στοιχεία για τον οδηγό και το όχημα τόσο στην κάρτα μνήμης του όσο και στην κάρτα οδηγού. Ο οδηγός καλείται να επιλέξει ανάμεσα στις 4 εργασίες του ψηφιακού ταχογράφου που είναι: Οδήγηση (μπαίνει αυτόματα) Ανάπαυση Διαθεσιμότητα Άλλες Εργασίες Κατά τη διάρκεια αυτών ο οδηγός δεν αφαιρεί την κάρτα ψηφιακού ταχογράφου κάτι που γίνεται μόνο με το τέλος του δρομολογίου. Ο ψηφιακός ταχογράφος είναι εφοδιασμένος με εκτυπωτή. Οι εκτυπώσεις του πρέπει να φυλάσσονται και να επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα. Παρόλα αυτά αν η εκτύπωση από τον ψηφιακό ταχογράφο δεν είναι εφικτή, οι πληροφορίες παραμένουν στην μνήμη και μπορούν να ανακτηθούν.  

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:Dolor Sit Amet

Ψηφιοποιημένη φωτογραφία σε αποθηκευτικό μέσο (CD, DVD, Flash Memory).

Ψηφιοποιημένη υπογραφή σε αποθηκευτικό μέσο (CD, DVD, Flash Memory).

Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου και βεβαίωση εγγραφής (για πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε.) ή άδεια παραμονής (για πολίτες από κράτος μη μέλος της Ε.Ε.).

Φωτοτυπία της άδειας οδήγησης.

Απαραίτητα Παράβολα:Dolor Sit Amet

1 Παράβολο Κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού (1η έκδοση), αξίας 150€.

Το αρχείο της ψηφιοποιημένης φωτογραφίας θα πρέπει να είναι μορφότυπου xxxxxF.jpg ή xxxxxF.png, όπου xxxxx θα είναι το επώνυμο του ενδιαφερομένου σε λατινικούς χαρακτήρες, μέγιστου μεγέθους ως 5ΜΒ, ελάχιστο μέγεθος εικόνας 1200Χ800 pixels ή άλλου μεγέθους πάντα σε αναλογία 6:4.

Το αρχείο της ψηφιοποιημένης υπογραφής θα είναι μορφότυπου xxxxxΥ.jpg ή xxxxxΥ.png, όπου xxxxx το επώνυμο του ενδιαφερομένου σε λατινικούς χαρακτήρες, μέγιστου μεγέθους ως 5ΜΒ, ελάχιστο μέγεθος εικόνας 280Χ700 pixels ή άλλου μεγέθους πάντα σε αναλογία 2:5.

Τα παράβολα μπορείτε να τα εκτυπώσετε μέσω της επίσημης σελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων είτε χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet είτε χωρίς αυτούς. Στη συνέχεια πρέπει να τα πληρώσετε μέσω τράπεζας ή μέσω των ελληνικών ταχυδρομείων και τέλος να τα τυπώσετε και να μας τα προσκομίσετε.

Για την αποφυγή σφαλμάτων αναλαμβάνουμε την έκδοση των παραβόλων για εσάς χωρίς κάποια επιβάρυνση.

Αναλαμβάνουμε την πληρωμή των παραβόλων για να αποφύγετε την ταλαιπωρία στις ουρές των τραπεζών χωρίς κάποια επιπλέον επιβάρυνση για εσάς.