Ανανέωση Ψηφιακού Ταχογράφου

Όταν επίκειται η λήξη της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει να υποβάλει αίτηση ανανέωσης κάρτας. Η νέα κάρτας ψηφιακού ταχογράφου οδηγού ισχύει για 5 χρόνια.

Ο οδηγός μπορεί να υποβάλει αίτηση για ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την λήξη της και όχι νωρίτερα από δύο μήνες πριν τη λήξη της προηγούμενης κάρτας.

Κατά την κατάθεση της αίτησης ανανέωσης, ο αιτών υποχρεούται να επιδείξει την ισχύουσα κάρτα ψηφιακού ταχογράφου και να συμπληρώσει τον Αριθμό της υφιστάμενης κάρτας στο έντυπο της αίτησης.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:Dolor Sit Amet

Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου και βεβαίωση εγγραφής (για πολίτες κράτους μέλους της Ε.Ε.) ή άδεια παραμονής (για πολίτες από κράτος μη μέλος της Ε.Ε.).

Ψηφιοποιημένη φωτογραφία σε αποθηκευτικό μέσο (CD, DVD, Flash Memory).

Ψηφιοποιημένη υπογραφή σε αποθηκευτικό μέσο (CD, DVD, Flash Memory).

Φωτοτυπία της άδειας οδήγησης.

Φωτοτυπία της κάρτας ψηφιακού ταχογράφου.

Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής του ενδιαφερόμενου.

Α.Φ.Μ. (μόνο ο αριθμός όχι κάποιο άλλο έγγραφο).

Απαραίτητα Παράβολα:Dolor Sit Amet

1 Παράβολο Κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού (ανανέωσης), αξίας 150€.

Το αρχείο της ψηφιοποιημένης φωτογραφίας θα πρέπει να είναι μορφότυπου xxxxxF.jpg ή xxxxxF.png, όπου xxxxx θα είναι το επώνυμο του ενδιαφερομένου σε λατινικούς χαρακτήρες, μέγιστου μεγέθους ως 5ΜΒ, ελάχιστο μέγεθος εικόνας 1200Χ800 pixels ή άλλου μεγέθους πάντα σε αναλογία 6:4.

Το αρχείο της ψηφιοποιημένης υπογραφής θα είναι μορφότυπου xxxxxΥ.jpg ή xxxxxΥ.png, όπου xxxxx το επώνυμο του ενδιαφερομένου σε λατινικούς χαρακτήρες, μέγιστου μεγέθους ως 5ΜΒ, ελάχιστο μέγεθος εικόνας 280Χ700 pixels ή άλλου μεγέθους πάντα σε αναλογία 2:5.

Τα παράβολα μπορείτε να τα εκτυπώσετε μέσω της επίσημης σελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων είτε χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet είτε χωρίς αυτούς. Στη συνέχεια πρέπει να τα πληρώσετε μέσω τράπεζας ή μέσω των ελληνικών ταχυδρομείων και τέλος να τα τυπώσετε και να μας τα προσκομίσετε.

Για την αποφυγή σφαλμάτων αναλαμβάνουμε την έκδοση των παραβόλων για εσάς χωρίς κάποια επιβάρυνση.

Αναλαμβάνουμε την πληρωμή των παραβόλων για να αποφύγετε την ταλαιπωρία στις ουρές των τραπεζών χωρίς κάποια επιπλέον επιβάρυνση για εσάς.