Ανταλλακτικές πινακίδες:

Μπορεί να συμβεί στον καθένα να χάσει ή ακόμα να του κλέψουν τις πινακίδες κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ή της μοτοσυκλέτας του, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει με πρόστιμο σε τυχόν έλεγχο της τροχαίας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.

Πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

Πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος (σε περίπτωση φθοράς, ή καταστροφής, ή κλοπής της μόνο της μιας από τις δύο).

Πρωτότυπη βεβαίωση κλοπής ή απώλειας από Αστυνομικό Τμήμα.

Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση Αντικατάστασης Πινακίδων Κυκλοφορίας, θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής.

Α.Φ.Μ. (μόνο ο αριθμός όχι κάποιο άλλο έγγραφο).

Παράβολο:

Παράβολο για την αντικατάσταση των πινακίδων κυκλοφορίας 30€ για την 1η αντικατάσταση ή 60€ εαν οι πινακίδες έχουν επανεκδοθεί από 2 φορές και άνω.