Ανανέωση άδειας οδήγησης:

Όλες οι πληροφορίες που θα χρειαστείτε ανάλογα με την κατηγορία οδηγού στην οποία υπάγεστε  παρακαλώ επιλέξτε παρακάτω την κατηγορία που σας ενδιαφέρει. 

Πληροφορίες:

Οι άδειες οδήγησης μοτοσικλετών και αυτοκινήτου ανανεώνονται μόλις ο κάτοχος φτάσει το 65ο έτος της ηλικίας του.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • 4 φωτογραφίες διαβατηρίου.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής
 • Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση M69, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου. 
 • Αίτηση εκτύπωσης άδειας, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου.
 • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης ή πρωτότυπο αυτής στη περίπτωση που έχει λήξει.
 • Α.Φ.Μ. (μόνο τον αριθμό όχι κάποιο άλλο έγγραφο).
 • Γνωμάτευση παθολόγου για την ικανότητα προς οδήγηση.
 • Γνωμάτευση οφθαλμίατρου για την ικανότητα προς οδήγηση.

Απαραίτητα παράβολα:

 • 1 παράβολο ανανέωσης άδειας οδήγησης αξίας 60€.
 • 1 παράβολο εκτύπωσης άδειας οδήγησης αξίας 30€.
 • 1 χαρτόσημο ανανέωσης άδειας οδήγησης αξίας 18€.
 • 1 χαρτόσημο αντίγραφο εντύπου άδειας αξίας 9,02€ σε περίπτωση φθοράς της άδειας ή αλλαγής στοιχείων.

Για τα παράβολα:

Τα παράβολα μπορείτε να τα εκτυπώσετε μέσω της επίσημης σελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων είτε χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet είτε χωρίς αυτούς. Στη συνέχεια πρέπει να τα πληρώσετε μέσω τράπεζας ή μέσω των ελληνικών ταχυδρομείων και τέλος να τα τυπώσετε και να μας τα προσκομίσετε.

Για τους ιατρούς:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει με το βιβλιάριο υγείας του, δύο εκ των τεσσάρων φωτογραφιών και τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α. να πάει σε έναν οφθαλμίατρο και σε ένα παθολόγο οι οποίοι θα κρίνουν εάν είναι κατάλληλος-η για οδήγηση οχημάτων. 

Για την εκτύπωση των παραβόλων:

Για την αποφυγή σφαλμάτων αναλαμβάνουμε την έκδοση των παραβόλων για εσάς χωρίς κάποια επιβάρυνση.

Για την πληρωμή των παραβόλων:

Για να μην ταλαιπωρήστε σε ουρές στην τράπεζα αναλαμβάνουμε την πληρωμή των παραβόλων, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση εκτός του αντιτίμου τους.

Ολοκληρώνοντας: 

Μας προσκομίζετε όλα τα έγγραφα και στη συνέχεια τα καταθέτουμε στην αρμόδια αρχή. Την επόμενη μέρα σας δίνουμε ένα έγγραφο επιβεβαίωσης της κατάθεσης το οποίο αναγράφει και την ημερομηνία παραλαβής της νέας άδειας.