Οδηγός έκδοσης παραβόλων:

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο έκδοσης των ηλεκτρονικών παραβόλων καθώς και τον τρόπο πληρωμής τους .

Τι είναι το e-παράβολο:

Το ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο) είναι μια νέα υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) με στόχο να συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων για την έκδοση και χρήση παραβόλων υπέρ δημοσίου, καθώς και στην ουσιαστική προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο Δημόσιο και στους συνεργαζόμενους Φορείς του.
Για την αγορά του e-παραβόλου οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά και μη φυσικά πρόσωπα) μπορούν να επισκέπτονται τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr), επιλέγοντας από τις «Υπηρεσίες προς Πολίτες ή Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις» τη σχετική εφαρμογή «e- παράβολο». Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για όλους τους πολίτες και επιχειρήσεις, χρήστες και μη χρήστες του Taxisnet.

Διαδικασία έκδοσης e-παράβολου:Dolor Sit Amet

Αν θυμόμαστε τους κωδικούς TaxisNet, επιλέγουμε να κάνουμε είσοδο ως πιστοποιημένοι χρήστες, διαφορετικά αν δεν τους θυμόμαστε, συνδεόμαστε ως μη πιστοποιημένοι χρήστες.
Επιλέγουμε το πεδίο "Χορήγηση παραβόλου".
Επιλέγουμε ως Φορέα Δημοσίου το υπουργείο "Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων/Άδειες Οδήγησης".
Στη συνέχεια επιλέγουμε ως κατηγορία παραβόλου την "Άδεια Οδήγησης" ή το "Χαρτόσημο Άδειας Οδήγησης", αναλόγως τι θέλουμε.
Έπειτα στο πεδίο "Τύπος Παραβόλου" επιλέγουμε το παράβολο που θέλουμε να εκτυπώσουμε.
Επόμενο βήμα είναι η συμπλήρωση των προσωπικών μας στοιχείων. Απαραίτητα είναι μόνο τα πεδία με το ένα αστεράκι.

Lorem IpsumDolor Sit Amet

Αφού συμπληρώσουμε τα στοιχεία μας, εισάγουμε τους αριθμούς που βλέπουμε στο αντίστοιχο πλαίσιο και επιλέγουμε υποβολή αιτήματος.

Lorem IpsumDolor Sit Amet

Τέλος, στο επόμενο βήμα επιλέγουμε οριστική υποβολή αιτήματος. Πλέον έχουμε ήδη δημιουργήσει το παράβολο που χρειαζόμαστε, οπότε και επιλέγουμε την εκτύπωση και αποθήκευση του. Η πληρωμή του παραβόλου πραγματοποιείτε σε οποιοδήποτε υποκατάστημα τραπέζης, στα ΕΛΤΑ ή μέσω web-banking.