Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από μέλος Ε.Ε. σε αντίστοιχη Ελληνική χωρίς ιατρικές εξετάσεις και γιατρούς.

Προϋποθέσεις:

Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν.
Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
Να έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση.
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ελληνικού διαβατηρίου αν ο ενδιαφερόμενος έχει την ελληνική υπηκοότητα, Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου αν ο ενδιαφερόμενος είναι ξένος υπήκοος, Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει την ελληνική υπηκοότητα, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης.
Μετάφραση της ξένης άδειας από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο.
Κατεχόμενη ξένη άδεια οδήγησης, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ.
Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης.
Δύο πιστοποιητικά υγείας (ένα παθολόγου και ένα οφθαλμιάτρου) ή πρακτικό ΔΙΕ, κατά περίπτωση.
Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.

Απαραίτητα Παράβολα:

1 Χαρτόσημο 108,15€ για άδεια κατηγορίας C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, ή DE.
1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης αξίας 30€.
1 Παράβολο Απώλειας ή Κλοπής αξίας 30€, σε περίπτωση απώλειας της άδειας οδήγησης.
1 Χαρτόσημο 9,02€, για την έκδοση αντιγράφου της άδειας οδήγησης σε περίπτωση απώλειας του.
1 Παράβολο Ανανέωσης αξίας 50€, σε περίπτωση που έχει λήξη η ισχύς της άδειας οδήγησης.
1 Χαρτόσημο 18€, σε περίπτωση που έχει λήξη η ισχύς της άδειας οδήγησης.
Τα παράβολα μπορείτε να τα εκτυπώσετε μέσω της επίσημης σελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων είτε χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet είτε χωρίς αυτούς. Στη συνέχεια πρέπει να τα πληρώσετε μέσω τράπεζας ή μέσω των ελληνικών ταχυδρομείων και τέλος να τα τυπώσετε και να μας τα προσκομίσετε.
Για την αποφυγή σφαλμάτων αναλαμβάνουμε την έκδοση των παραβόλων για εσάς χωρίς κάποια επιβάρυνση.
Αναλαμβάνουμε την πληρωμή των παραβόλων για να αποφύγετε την ταλαιπωρία στις ουρές των τραπεζών χωρίς κάποια επιπλέον επιβάρυνση για εσάς.