Μια συζήτηση για τα παιδικά καθίσματα:

Σε αυτό το βίντεο κάνουμε με τον συνάδελφο και σύμβουλο οδικής ασφάλειας Χρήστο Γιαννούκα μια επικοδομητική συζήτηση επάνω στο θέμα των παιδικών καθισμάτων. Μιλάμε για το τι πρέπει να προσέξουμε κατά την αγορά τους αλλά και κατα την χρήση τους. Τα συχνότερα λάθη που γίνονται και πως να τα αποφύγουμε. Όλα αυτά σε μια διαρκής προσπάθεια για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.