Σωστή συμπεριφορά επιβατών σε ένα λεωφορείο:

Βασικοί κανόνες συμπεριφοράς και ασφάλειας.

Αφού επιβιβαστούμε στο λεωφορείο:

Εάν έχουμε θέση όρθιων πρέπει να κρατιόμαστε από τις ειδικές χειρολαβές ή από κάποιο ειδικό στήριγμα.

Εάν έχουμε θέση καθήμενων πρέπει να κάτσουμε και να φορέσουμε την ζώνη ασφαλείας εφόσον υπάρχει.

Πρέπει να αποφεύγουμε την κίνηση στους διαδρόμους κατά την κίνηση του οχήματος.

Πρέπει να παραχωρούμε την θέση μας σε άτομα προβλήματα κινητικότητας και σε ηλικιωμένους.

Πρέπει να αποφεύγουμε την δημιουργία φασαρίας και να μην αποσπάμε την προσοχή του οδηγού.

Πάντα επιβιβαζόμαστε αφού έχει γίνει η αποβίβαση των προηγούμενων επιβατών.

Κατά την αποβίβαση μας από το λεωφορείο:

Πάντοτε κατεβαίνουμε από την πλευρά του πεζοδρομίου και χρησιμοποιώντας τις ειδικές πόρτες για την αποβίβαση των επιβατών.

Προτού πατήσουμε στο έδαφος κάνουμε έναν έλεγχο προς την κυκλοφορία διότι μπορεί κάποιο όχημα να διέρχεται αντικανονικά και να προσπερνά από τη δεξιά πλευρά το λεωφορείο.