Τι κάνουμε σε περίπτωση βλάβης;

Με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης όλοι αναγκαστήκαμε να κάνουμε περικοπές. Θέσαμε προτεραιότητες και από όπου μπορούσαμε κόψαμε έξοδα. Μειώσαμε τις εξόδους μας, μειώσαμε τις αγορές μας αλλά δυστυχώς κόψαμε και από την συντήρηση στα οχήματα μας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθούν οι βλάβες που παθαίνουμε όταν κινούμαστε με τα οχήματα μας.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αυξηθεί η επικινδυνότητα και για εμάς αλλά και για τους άλλους. Γιατί είμαστε εκτεθειμένοι είτε στην άκρη ή ακόμα και χειρότερα μέσα στη μέση του δρόμου.

Εάν χρειαστεί να σταματήσουμε για κάποια έκτακτη ανάγκη όπως είναι μια απρόβλεπτη βλάβη πρέπει να μεριμνήσουμε για τα ακόλουθα:

Τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που θα πάθουμε βλάβη;

Πως και που πρέπει να σταματήσουμε;

Εάν κινούμαστε σε ένα αυτοκινητόδρομο με το που θα διαπιστώσουμε το πρόβλημα θα πρέπει να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και να μετακινηθούμε σταδιακά στην λωρίδα έκτακτης ανάγκης αφού πρώτα έχουμε μειώσει σταδιακά την ταχύτητα μας και αφού έχουμε προειδοποιήσει την κυκλοφορία έχοντας ενεργοποιήσει τον δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης (δεξί φλας). Αφού εισέλθουμε στην λωρίδα έκτακτης ανάγκης ενεργοποιούμε τα φώτα έκτακτης ανάγκης και ακινητοποιούμε το όχημα μας.
Εάν κινούμαστε σε οποιοδήποτε άλλο δρόμο πρέπει να ειδοποιήσουμε και πάλι την κυκλοφορία με τον δείκτη αλλαγής κατεύθυνσης και στη συνέχεια πρέπει να μετακινηθούμε όσο είναι δυνατόν στο δεξιό άκρο του οδοστρώματος. Εφόσον μετακινηθούμε και σταματήσουμε πρέπει να ενεργοποιήσουμε τα φώτα έκτακτης ανάγκης.

Τι πρέπει να κάνουμε όμως εφόσον σταματήσουμε;

Πρέπει να ενεργοποιήσουμε τα φώτα έκτακτης ανάγκης.
Εάν είναι νύχτα να ενεργοποιήσουμε τα φώτα θέσης του οχήματος.
Πρέπει να βγάλουμε όλους τους επιβάτες εκτός οχήματος και να τους τοποθετήσουμε πίσω από τις μπάρες ασφαλείας εάν υπάρχουν, εκτός δρόμου σε έναν επαρχιακό ή στο πεζοδρόμιο μέσα σε μια κατοικημένη περιοχή.
Να τοποθετήσουμε το προειδοποιητικό τρίγωνο που έχουμε μέσα στο όχημα σε απόσταση 20 μέτρων μέσα σε κατοικημένες περιοχές, σε απόσταση 50 μέτρων εκτός κατοικημένων περιοχών και σε απόσταση 100 μέτρα εάν κινούμαστε σε οδό ταχείας κυκλοφορίας και αυτοκινητόδρομο.

Αφού λάβουμε όλα τα μέτρα προστασίας;

Κάνουμε με ιδιαίτερη προσοχή τις ενέργειες επισκευής ή καλούμε την οδική βοήθεια.

Τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που θα συναντήσουμε όχημα σταματημένο λόγω βλάβης;

Όταν δούμε το όχημα:

Μειώνουμε σε μεγάλο βαθμό την ταχύτητα του οχήματος μας γιατί μπορεί να με το να περιμένουμε να αξιολογήσουμε την κατάσταση να είναι ήδη πολύ αργά.

Εάν αποφασίσετε να μην βοηθήσετε:

Ελέγχετε με ιδιαίτερη προσοχή την κυκλοφορία του ρεύματος σας και του αντίθετου και προσπερνάτε με προσοχή. Καλό είναι όμως να ενημερώσετε άμεσα τις αρμόδιες αρχές για το συμβάν παίρνοντας τηλέφωνο την αστυνομία άμεσα.

Εάν αποφασίσετε να βοηθήσετε:

Μειώνεται με ιδιαίτερη προσοχή ταχύτητα και σταματάτε σε ένα ασφαλές σημείο το όχημα σας.
Φροντίζετε να ειδοποιήσετε την κυκλοφορία και να φωτίσετε σε περίπτωση που είναι νύχτα τον χώρο του ατυχήματος.
Εάν δεν γνωρίζετε πρώτες βοήθειες καλό είναι να απέχετε γιατί μπορείτε να κάνετε την κατάσταση χειρότερη.
Ειδοποιήστε την αρμόδια αρχή για το συμβάν.