Οδηγώντας με ασφάλεια μέσα σε σήραγγες.

Μετά από πολλά χρόνια αναμονής, ολοκληρώθηκαν τα έργα σε μεγάλους οδικούς άξονες της Ελλάδας. Η καθυστέρηση τους οφειλόταν σε διάφορους παράγοντες, όπως οι κατασκευαστικές δυσκολίες, η πολιτική αστάθεια, η οικονομική κρίση και πολλά άλλα. Ευτυχώς όμως, όλα βρήκαν το δρόμο τους και τα έργα ολοκληρώθηκαν. Έτσι, λόγω της μορφολογίας του εδάφους και για περιβαλλοντολογικούς λόγους πολλοί άξονες υιοθέτησαν τις σήραγγες ως την ιδανική λύση για τη σύνδεση των οδικών αξόνων.

Δυστυχώς ο Έλληνας οδηγός, δεν έχει ενημέρωση αλλά ούτε γνώσεις για την ορθή χρήση και οδηγική συμπεριφορά κατά τη χρήση ενός οδικού τούνελ.

Κατά την είσοδο σε μια σήραγγα:

Ελέγχουμε την επάρκεια των καυσίμων.

Ανάβουμε τα φώτα διασταύρωσης του οχήματος και βγάζουμε τα γυαλιά ηλίου.

Τηρούμε πάντα αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.

Δεν προσπερνάμε και δεν πραγματοποιούμε άσκοπες αλλαγές λωρίδας.

Δεν πραγματοποιούμε αναστροφή και δεν σταματάμε χωρίς λόγο.

Τηρούμε τα όρια ταχύτητας.

Σε περίπτωση κυκλοφοριακής συμφόρησης:

Ανάβουμε τα φώτα έκτακτης ανάγκης για να προειδοποιήσουμε την ακολουθούσα κυκλοφορία.

Κρατάμε αποστάσεις ασφαλείας και κατά την κίνηση με μικρή ταχύτητα αλλά και όταν είμαστε σταματημένοι κρατάμε απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρα από το προπορευόμενο όχημα.

Σε περίπτωση που είμαστε σταματημένοι για πάνω από 1 λεπτό σβήνουμε τον κινητήρα καθώς πρέπει να αποφευχθεί η υψηλή συγκέντρωση καυσαερίων εντός της σήραγγας.

Σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος:

Ανάβουμε τα φώτα έκτακτης ανάγκης.

Εάν υπάρχει εσοχή έκτακτης ανάγκης την χρησιμοποιούμε αλλιώς σταματάμε στο δεξιότερο μέρος της οδού.

Σβήνουμε τον κινητήρα.

Παραμένουμε κοντά στο όχημα μας και όσο πιο μακριά γίνεται από την κυκλοφορία.

Καλούμε για βοήθεια από τα τηλέφωνα εκτάκτου ανάγκης.

Παρέχουμε πρώτες βοήθειες σε τραυματίες μόνο στην περίπτωση που γνωρίζουμε.

Σε περίπτωση φωτιάς:

Εάν είναι δυνατόν οδηγούμε και βγαίνουμε εκτός της σήραγγας.

Εάν δεν είναι δυνατόν να βγούμε εκτός σήραγγας, σταματάμε στο δεξιό άκρο της οδού, σβήνουμε τον κινητήρα και εγκαταλείπουμε το όχημα.

Κινηθείτε προς την συντομότερη έξοδο και καλέστε για βοήθεια χρησιμοποιώντας τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.

Εάν μπορείτε να σβήσετε την φωτιά χρησιμοποιήστε τον εξοπλισμό πυρόσβεσης που υπάρχει σε ειδικά ερμάρια της σήραγγας.

Εάν γνωρίζετε πρώτες βοήθειες, τις παρέχετε σε τυχόν τραυματίες.

Εάν δεν μπορείτε να σβήσετε τη φωτιά εγκαταλείψετε την σήραγγα. Αφήστε τα κλειδιά στην ανάφλεξη για να μπορέσουν τα ειδικά συνεργεία να μετακινήσουν το όχημα.

Σηματοδότηση μέσα σε σήραγγες:

Πράσινο φανάρι:

Περνάμε ελεύθερα και η λωρίδα είναι ανοικτή.

Κίτρινο φανάρι:

Προσοχή!
Πρέπει να ελαττώσουμε ταχύτητα και να οδηγήσουμε με ιδιαίτερη προσοχή.

Κίτρινα βέλη:

Προσοχή!
Πρέπει να αλλάξουμε λωρίδα το συντομότερο δυνατόν προς την κατεύθυνση που μας δείχνει το βέλος.

Κόκκινο φανάρι - κόκκινο Χ:

Κίνδυνος!
Πρέπει να σταματήσουμε άμεσα.
Το κόκκινο Χ είναι κλειστή λωρίδα.

Μεταβλητό όριο ταχύτητας:

Πρέπει να προσαρμόσουμε άμεσα την ταχύτητα σύμφωνα με τις ενδείξεις.